t-max, Tepro Makine'nin tescilli markasıdır

KURUTUCULAR

Plastik hammaddelerin kurutulması bir başka deyişle nemden arındırılması çok önemlidir.  Bilindiği gibi plastik hammaddeler depolanırken veya taşınırken kolaylıkla nem kapabilmektedir.

Kurutma işlemi, parçalı üretimin direkt olarak kalitesine önemli etkilerde bulunmaktadır. Her durumda, kurutma işlemi hammaddelerin şekillenmesi için gereklidir. Bu gereklilik proses esnasında veya sonrasında kendini gösterebilir.

Plastik hammaddeler, kalıplamadan önce yeterli düzeyde kurutulmadığı takdirde, parça yüzeyinde hava kabarcıkları, akış izleri, çizikler ve çatlakların oluşmasına sebebiyet verir. Özellikle PA, PC, PBT ve NYLON gibi mühendislik plastikleri çok fazla miktarda nem içermekte olup kurutucular tarafından tam olarak kurutulamazlar. Klasik kurutucular dışarıdan aldığı hava ile hammaddeleri kuruturken, nem alıcılar kendi içerisinde kuru hava sirkülasyonu sağlayarak nemin tamamen absorbe edilmesini sağlarlar. Böylelikle hem enerjiden hem de işletme maliyetlerinden büyük ölçüde kâr edilmiş olur.

 

 

 

 

Polimerler; higroskopik ve higroskopik olmayanlar diye 2’ ye ayrılırlar.

Higroskopik polimerler; yapı olarak su için güçlü bir cazibeye sahiptirler ve su moleküllerini polimer zincirlerine bağlarlar. Isı, su moleküllerini polimer zincirine bağlayan güçle zayıflaması moleküler içinde daha hızlı hareket etmesine neden olur. Belirli bir sıcaklıkla yapılan kurutma işlemi, moleküllerin serbest dolaşımına izin verir. Bu sayede polimer zinciri içinde birbirlerine sıkıca bağlı olan yapı zayıflar. Higroskopik olmayan polimerler ise gerçek anlamda nem emmezler, ancak nem bu tip polimerlerin yüzeylerinde kalarak, basit bir ısıtma gücü ile bertaraf edilebilir.

 

 

Higroskopik Hammaddeler Higroskopik Olmayan Hammaddeler
 (ABS, Nylon, Acrylic) PC, PET, PBT-POM gibi hammaddeler

Özellikleri;

·        Çok güçlü nem emerler

·        Eğer ortam havasına maruz kalırsa moleküler yapı için nem emerler

·        Çekirdekte bulunan nem sadece sıcak hava ile atılamaz

 

PE, PP, PS, PVC gibi hammaddeler

Özellikleri;

·        Güçlü nem emiciler değildirler

·        Granül yüzeyinde nemi toplarlar

·        Nem, hammadde yüzeyine yeterli bir sıcak hava verilmesi ile kolayca bertaraf edilebilir

Detaylı bilgi için;